آموزش رایگان خط به خط کتاب درسی عربی یازدهم رشته انسانی

در این بخش خط به خط کتاب درسی توسط عمّار تاج بخش که خود عرب زبان است به صورت رایگان تدریس شده است. متن های هر درس توسط ایشان روخوانی و ترجمه شده اند، المعجم و واژگان درس بررسی شده است، به سؤالات حول النصّ پاسخ داده شده است. قواعد به زبانی ساده و شیوا تدریس شده است و نکات درسی در لابلای آن ذکر شده. اختبر نفسک ها و تمارین نیز حل شده اند و خلاصه آنکه هر آنچه در این درس نیاز دارید به صورت رایگان درخدمت شما قرار گرفته است. امیدوارم لذّت ببرید و کلّی عربی یاد بگیرید.

درس اول

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

122

درس دوم

جلسه6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

122

درس سوم

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

122

درس چهارم

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20

جلسه 21

122

درس پنجم

جلسه 22

جلسه 23

جلسه 24

جلسه 25

جلسه 26