فایل های صوتی کتاب درسی را دانلود کنید گوش کنید

 

فایل های صوتی  عربی هفتم را به رایگان از سایت عربی عمار دانلود کنید

 

 

فایل صوتی درس 1 عربی هفتم صوت اول

دانلود کنید

فایل صوتی درس 1 عربی هفتم صوت دوم

دانلود کنید

فایل صوتی درس 1 عربی  هفتم صوت سوم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 2 عربی  هفتم صوت اول

دانلود کنید

فایل صوتی درس 2 عربی هفتم صوت دوم

دانلود کنید

فایل صوتی درس 2 عربی هفتم صوت سوم

 

دانلود کنید


فایل صوتی درس 3 عربی هفتم صوت اول

دانلود کنید

فایل صوتی درس 3 عربی هفتم صوت دوم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 4 عربی هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 5 عربی هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 6 عربی هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 7 عربی  هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 8 عربی هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 9 عربی هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 10 عربی  هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 11 عربی هفتم

دانلود کنید


فایل صوتی درس 12 عربی هفتم

دانلود کنید

فایل های صوتی عربی هفتم

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی.

اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
پشتیبان سایت