اگر نتوانستید کتاب ها را آنلاین خریداری کنید از طریق شماره واتس اپ سفارش خود را ثبت کنید.
09023666767

امتحان نهايي عربي زبان قرآن (3)

این بخش از وب سایت عربی عمّار با هدف تدریس عربی دوازدهم منطبق بر امتحانات نهایی و با هدف کسب نمرة 20 توسط شما دانش آموزان عزیز طراحی شده است. توجه داشته باشید که بیش از نیمی از نمره امتحان نهایی مربوط به بحث ترجمه است لذا برای کسب نمرة 20 باید به ترجمه واژگان، متن درس و تمارین کتاب درسی مسلط باشید. شما می­توانید در بخش تدریس رایگان به ترجمه متن درس ها و تمارین به صورت رایگان دسترسی پیدا کنید. مدت زمان استفاده از این بخش 2 ماه است.

این بخش از سایت از دو قسمت تشکیل شده است:

فیلم های آموزشی

جلسه اول

یادآوری مباحث گذشته
مذکر و مونث، مفرد مثنی جمع، فعل از لحاظ زمان و صیغه

جلسه دوم

تکنیک ترجمه فعل ها در عربی

جلسه سوم

مشتق: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم مکان

جلسه چهارم

تحلیل صرفی: ثلاثی مزید و مجرد، لازم و متعدی. معلوم و مجهول، معرب و مبنی

جلسه پنجم

درس ۱ عربی دوازدهم: حروف مشبهة بالفعل

جلسه ششم

درس ۱ عربی دوازدهم: لای نفی جنس، لای ناهیه، لای نافیه

جلسه هفتم

درس ۲ عربی دوازدهم: حال و مرجع حال

جلسه هشتم

درس ۳ عربی دوازدهم: اسلوب استثناء و اسلوب حصر، مستثنی و مستثنی منه

جلسه نهم

درس ۴ عربی دوازدهم: مفعول مطلق تاکیدی و نوعی

جلسه دهم

درس ۵ عربی دوازدهم: منادی ( ویژه رشته انسانی)

جلسه یازدهم

حل نمونه سوال قواعد دوازدهم

جلسه دوازدهم

محل اعرابی: نقش ها در جمله

جلسه سیزدهم

حل یک دوره سوال امتحان نهایی

نمونه سؤالات امتحان نهایی به همراه پاسخ تشریحی

دی 98 (انسانی)
خرداد 99 (انسانی)
شهریور 99 (انسانی)
دی 1400 (ریاضی و تجبری)
دی 99 (انسانی)
خرداد 98 (ریاضی،تجربی)
شهریور 98 (ریاضی،تجربی)
دی 98 (ریاضی،تجربی)
خرداد 99 (ریاضی،تجربی)
شهریور 99 (ریاضی،تجربی)
خرداد 98 (انسانی)
شهریور 98 (انسانی)
خرداد 1400 (ریاضی،تجربی)
پشتیبان سایت