میکروفیلم های عربی دوازدهم ریاضی و تجربی

صفر تا صد قواعد کتاب عربی دوازدهم ریاضی و تجربی را با زبانی ساده و روان و قابل فهم به سَبک عمّار در فیلم های کوتاه 2 تا 7 دقیقهای
ببینید و از یادگیری عربی لذّت ببرید. برای دیدن این فیلم ها کافی است یک اشتراک سالیانه خریداری کنید و به صورت
نامحدود در یک سال هرچندبار که بخواهید فیلم ها را تماشا کنید.

لیست میکرو فیلم ها :

انواع لا (رایگان مشاهده کنید)

ما در عربی به 4 نوع «لا» آشنا می­شویم: لای نافیه (لای نفی)، لای ناهیه (لای نهی)، لای نافیه للجنس (لای نفی جنس) و لای جوابیه… در این فیلم با انواع آنها و روش تشخیص و ویژگی آنها آشنا خواهید شد.

درس یکم

حروف مشبّهه بالفعل و عملکرد آنها