اگر نتوانستید کتاب ها را آنلاین خریداری کنید از طریق شماره واتس اپ سفارش خود را ثبت کنید.
09023666767

نحوه حل تست ضبط حرکات عربی

میزان امتیاز کاربران:
5/5

ضبط الحركات

ضبط الحرکات یکی از چالشی ترین سوالات و تست های کنکور سراسری می باشد در ضبط الحرکات  دانش آموزان باید به حرکت میانی کلمه ها توجه کنند سوژه طرح این سوال این گونه است که طراح حرکتی را در یک کلمه تغییر می دهد و داوطلب باید بتواند تشخیص دهد که حرکت کدام کلمه غلط است. دقت داشته باشید که سوژه های متفاوتی برای طراحی این تست وجود دارد اما بیشتر سوالات کنکور سراسری حول محور موارد زیر طرح شده اند:

1) حرکت فعل ها در باب های ثلاثی مزید: برای مثال فعل مضارع باب استفعال، یَستَفْعِلُ می باشد حال طراح سوال یک فعل را در همین باب اما با تغییر حرکات به کار می برد مثلا می نویسید یَستِخْدِمُ در صورتی که درست است که این یَستَخْدِمُ می باشد.

2) حرکت عین الفعل در اسم فاعل و اسم مفعول: همان طور که می دانید اسم فاعل  در ثلاثی مجرد بر وزن فاعل و اسم مفعول در ثلاثی مجرد بر وزن مفعول می باشد. اسم فاعل در ثلاثی مزید با مـُ آغاز می شود و عین الفعل آن کسره دارد و مفعول در ثلاثی مزید با مـُ آغاز می شود و عین الفعل فتحه دارد. اسم فاعل معادل صفت فاعلی در فارسی و اسم مفعول معادل صفت مفعولی در فارسی می باشد.

3) تغییر حرکات اسامی مثنی ، جمع مذکر سالم، اعداد عقود. دقت داشته باشید که این اسامی هرگز تنوین نمی پذیرند و  حرکت حرف آخرشان تغییر نمی کند و باید بدانیم که مثنی در انتها کسره و جمع مذکر سالم و عقود در انتها فتحه دارد.

4) توجه به حرکت جمع های مکسر مثلا جمع مکسر تِلمیذ می شود تَلامیذ حال طراح می تواند به جای تَلامیذ به شما تُلامیذ بدهد و اینگونه شما را به دام بندازد.

موارد دیگر نیز در این سوال قابل طرح است که بسیار در عربی کنکور کم بسامد می باشد.

ارسال یک دیدگاه

4 × 2 =

پشتیبان سایت